شادباش سال نو

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند   چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدم   رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را   کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است   چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود   که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه   که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند توانگرا دل درویش خود به دست آور   که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر   که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ   که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

/ 8 نظر / 14 بازدید
عسل مسل

عزیزم عیدت مبارک شکوفه شکوفه آرزوهای بهاری برات دارم. یه بغل عشق و برکت برای زندگیت [گل][گل][گل]

فاطمه

بهارتان سرشار از عطر شکوفه های ناگهان بوسه شاد شاد شاد سالم سالم سالم پولدار پولدار پولدار باشید[لبخند]

فاطمه

[گل]

فاطمه

دلم هواتونو کرده[گریه]

فاطمه

روز اول [گل]

فاطمه

روز دوم [گل][گل]

فاطمه

روز پنجم [گل][گل][گل][گل][گل]

دوباره آفتاب

نو به نو نوروز باشی